Lời tiễn dặn – Trích Tiến dặn người yêu


Lời giải chi tiếtI. KIẾN THỨC CƠ BẢN.1. Về thể loại truyện thơ:   Truyện thơ là những tác phẩm tự sự dân gian bằng thơ, giàu chất trữ tình, diễn tả tâm trạng và suy nghĩ của con người khi...
I - Gợi dẫn1. Thể loại Truyện thơ các dân tộc thiểu số là những sáng tác dân gian truyền miệng mang đậm bản sắc văn hóa, phong tục tập quán, phản ánh tâm hồn tình cảm của đồng bào...