Lời văn, đoạn văn tự sự


I. Lời văn, đoạn văn tự sự:1. Lời văn giới thiệu nhân vật:* Các câu văn đã giới thiệu nhân vật:- Hùng Vương có một người con gái tên là Mị Nương.- Mị Nương đẹp và hiền dịu.- Sơn Tinh:...
Lời giải chi tiếtI. LỜI VĂN, ĐOẠN VĂN TỰ SỰ1. Đọc các đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:(1) Hùng Vương thứ mười tám có một người con gái tên là Mị Nương, người đẹp như hoa, tính nết...