Lợn cưới, áo mới


I. Đọc – hiểu văn bản:Câu 1: Em hiểu thế nào về tính khoe của? Anh đi tìm lợn khoe của trong tình huống như thế nào? Lẽ ra, anh phải hỏi ra sao? Từ cưới (lợn cưới) có phải...
Cảm nghĩ của em sau khi học xong truyện cười Lợn cưới, áo mới.Bài làmLợn cưới, áo mới là một trong những chuyện cười hay của nước ta, mang nhiều nét đặc trưng tiêu biểu cho thể loại này. Câu...