Lòng yêu nước


I. Đọc – hiểu văn bản:Câu 1: Nêu đại ý của bài văn:   Bài văn thể hiện tinh thần yêu nước tha thiết, sâu sắc của tác giả và những người dân Xô viết trong hoàn cảnh thử thách gay...
Lời giải chi tiết1. Nêu đại ý của bài văn Lòng yêu nước (I. Ê-ren-bua).Trả lời:Bài văn lí giải ngọn nguồn của lòng yêu nước. Lòng yêu nước bắt nguồn từ tình yêu những gì thân thuộc, gần gũi; tình yêu...
Đề bài: Cảm nhận khi đọc Lòng yêu nước của l-li-a Ê-ren-buaBài làmI-li-a Ê-ren-bua là một nhà văn - nhà báo nổi tiếng của Liên Xô trước đây. Cuộc đời cầm bút của ông đã gắn bó với một giai đoạn...
Dựa vào bài văn Lòng yêu nước của I-li-a ê-ren-bua, tưởng tượng ra một câu chuyện và kể lại.Bài làmQuê tôi là một vùng thôn quê nghèo, đất đai cằn cỗi. Dân làng tôi quanh năm đầu tắt mặt tối...