Lựa chọn trật tự từ trong câu


I. Lựa chọn trật tự từ trong câu.1. Nhận xét chung.             Câu 1: Có thể thay đổi câu in đậm theo các cách sau:- Cai lệ gõ đầu roi xuống đất, thét bằng giọng khàn khàn...
Lời giải chi tiếtI. NHẬN XÉT CHUNGĐọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi.Anh Dậu uốn vai ngáp dài một tiếng. Uể oải, chống tay xuống phản, anh vừa rên vừa ngỏng đầu lên. Run rẩy cất bát cháo,...