Lựa chọn trật tự từ trong câu (Luyện tập)


Câu 1:a. Trật tự liệt kê được tác giả sắp xếp theo:- Thứ tự trước sau của các khâu trong công tác vận động quần chúngb. Trật từ từ của các hoạt động trong đoạn văn này lại được sắp...
Lời giải chi tiếtCâu 1. Trật tự các từ và các cụm từ in đậm dưới đây thể hiện mối quan hệ giữa những hoạt động và những trạng thái mà chúng biểu thị như thế nào?a) Tinh thần yêu nước...