Luyện nói kể chuyện – Bài 10


I. Chuẩn bị:Lập dàn bài kể miệng trên lớp theo một trong các đề bài sau và kể theo dàn bài:1. Kể về một chuyến về quê.2. Kể về một cuộc thăm hỏi gia đình liệt sĩ neo đơn.-3. Kể...