Luyện nói về quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong …


Câu 1. Từ truyện “Bức tranh em gái tôi”, lập dàn ý để trình bày ý kiến của em:a. Nhân vật Kiều Phương:- Kiều Phương có dáng người nhỏ nhắn, xinh xắn, miệng chúm chím, mặt lem nhem bởi hay...
Lời giải chi tiết1. Từ truyện “Bức tranh của em gái tôi” đã học, làm dàn ý để nói ý kiến của mình trước nhóm, lớp theo yêu cầu 2 câu hỏi sau.a) Kiều Phương là người như thế nào?...