Luyện nói về văn miêu tả


Câu 1. Đọc đoạn văn sau đây:   Tả lại bằng miệng quang cảnh lớp học trong “Buổi học cuối cùng”   Các em tả theo gợi ý sau:- Thầy chuyển sang giờ học gì? (tập viết). Thầy Ha-men làm gì?(tờ mẫu...
Lời giải chi tiết1. Đọc đoạn văn sau đây:Xong bài giảng, chuyển sang viết tập. Thầy Ha-men đã chuẩn bị cho ngày hôm đó những tờ mẫu mới tinh, trên có viết bằng “chữ rông” thật đẹp: Pháp, An-dát, Pháp,...