Luyện tập – Chủ đề 1 : Một số hệ thức về cạnh và đường cao tro…


Đề bàiCho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết HB = 9 cm, HC = 16 cm. Tính các độ dài AB, AC.Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông...
Đề bàiCho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết AH = 6 cm, HC – HB = 9 cm. Tính các độ dài HB, HC.Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng hệ thức lượng trong tam...
Đề bàiCho tam giác ABC vuông tại A có \(\dfrac{{AB}}{{AC}} = \dfrac{3}{4}\), đường cao AH = 18 cm. Tính chu vi tam giác ABC.Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông để tìm...
Đề bàiCho hình thang ABCD có chiều dài hai đáy AB và CD lần lượt là 9 cm và 30 cm, chiều dài hai cạnh bên AD và BC lần lượt là 13 cm và 20 cm. Tính diện tích...
Đề bàiCho tam giác ABC vuông tại A có diện tích \(37,5c{m^2},AB < AC\), đường cao AH có độ dài 6 cm. Tính các độ dài AB, AC.Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp các cách tính diện tích và...
Đề bàiCho tam giác ABC vuông cân tại A, điểm M thuộc cạnh BC và AM = m. Tính tổng \(M{B^2} + M{C^2}\) theo m.Phương pháp giải - Xem chi tiếtTừ M kẻ ME vuông góc với AB, MF vuông...
Đề bàiCho tam giác ABC vuông tại A, vẽ đường cao AH. Gọi E và D lần lượt là hình chiếu của H trên AB và AC. Cho biết HD = 18 cm, HE = 12 cm. Tìm các độ...
Đề bàiMột tam giác vuông có cạnh huyền là 6,15 cm và đường cao tương ứng là 3 cm. Tìm các cạnh góc vuông của tam giác.Phương pháp giải - Xem chi tiếtÁp dụng hệ thức lượng trong tam giác...
Đề bàiCạnh huyền  của một tam giác vuông lớn hơn một cạnh góc vuông của tam giác là 9 cm, còn tổng hai cạnh góc vuông lớn hơn cạnh huyền là 6 cm. Tính chu vi và diện tích tam...
Đề bàiCho tam giác ABC vuông cân tại A. Điểm D di động trên cạnh AC. Đường thẳng d vuông góc với AC tại C cắt đường BD tại E. Chứng minh rằng khi D di chuyển trên cạnh AC...