Luyện tập – Chủ đề 2 : Tỉ số lượng giác của góc nhọn


Đề bàiDùng máy tính cầm tay để tìm các tỉ số lượng giác sau ( làm tròn đến chữ số thập phân thứ tư ):a) \(\sin {40^o}12'\);           b) \(\cos {52^o}54'\);c) \(\tan {63^o}36'\);         ...
Đề bàiDùng máy tính cầm tay để tìm số đo của góc x ( làm tròn đến phút ) trong mỗi trường hợp sau:a) \({\mathop{\rm s}\nolimits} {\rm{inx}} = 0,2368\);   b) \(\cos x = 0,6224\);b) \(\tan x = 2,154\);   d) \(\cot...
Đề bàiTính:a) \(\dfrac{{\sin {{25}^o}}}{{\cos {{65}^o}}}\);     b) \(\tan {58^o} - \cot {32^o}\).Phương pháp giải - Xem chi tiếtSử dụng tỷ số lượng giác của hai góc phụ nhauLời giải chi tiếta) \(\dfrac{{\sin {{25}^o}}}{{\cos {{65}^o}}}\);  Ta có: \(\sin {25^o} = \cos \left(...
Đề bàiSo sánh các cặp tỉ số lượng giác sau:a) \(\sin {30^o}\) và \(\sin {50^o}\);   b) \(\cos {22^o}\) và \(\cos {78^o}\);c) \(\tan {52^o}\) và \(\tan {88^o}\); d) \(\cot {14^o}\) và \(\cot {49^o}\);e) \(\sin {32^o}\) và \(\cos {32^o}\).Phương pháp giải - Xem...
Đề bàiDùng máy tính cầm tay để tính giá trị rồi so sánh các cặp tỉ số lượng giác sau: a) \(\tan {25^o}\) và \(\sin {25^o}\);b) \(\tan {45^o}\) và \(\cos {45^o}\);c) \(\cot {32^o}\) và \(\cos {32^o}\);   d) \(\cot {60^o}\) và...