Luyện tập – Chủ đề 4: Hàm số bậc nhất


Đề bàia) Cho hàm số bậc nhất \(y = ax + 2\). Tìm hệ số a, biết khi x = 2 thì y = 6.b) Cho hàm số bậc nhất \(y =  - 2x + b\). Tìm hệ số b,...
Đề bàiCho hàm số bậc nhất \(y = \left( {1 - \sqrt 3 } \right)x - 1\).a) Hàm số đồng biến hay nghịch biến trên \(\mathbb{R}\)? Vì sao?b) Tính giá trị của y khi \(x = 1 + \sqrt 3...
Đề bàiCho hàm số \(y = f\left( x \right) = \dfrac{{ - 2}}{3}x\). Tính \(f\left( 3 \right),f\left( { - 6} \right)\).Phương pháp giải - Xem chi tiếtTa thay từng giá trị cụ thể \(x = 3;\,\,x =  - 6\) vào...
Đề bàiChứng minh hàm số \(f\left( x \right) =  - 4x\) là hàm số nghịch biến trên \(\mathbb{R}\).Phương pháp giải - Xem chi tiếtHàm số \(y = ax + b,\,\,\left( {a \ne 0} \right)\) đồng biến trên R khi \(a...
Đề bàiTrong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số bậc nhất?a) \(y = 2\left( {x - 1} \right)\);b) \(y = 1 - \dfrac{2}{x}\);c) \(y = 4 + 3\left( {x + 1} \right)\);d) \(y = {x^2} + 3\).Phương...
Đề bàiHãy xét tính đồng biến, nghịch biến của các hàm số sau:a) \(y = \left( {\sqrt 3  - 1} \right)x + 2\);b) \(y =  - \left( {2 + {m^2}} \right)x + 1\).Phương pháp giải - Xem chi tiếtHàm số...
Đề bàiCho hàm số \(y = \left( {2m - 1} \right)x + m\). Tìm các giá trị của m để y là hàm số đồng biến trên \(\mathbb{R}\).Phương pháp giải - Xem chi tiếtHàm số \(y = ax + b,\,\,\left(...
Đề bàiCho hàm số \(y = \left( {3m + 2} \right)x + 4\). Tìm các giá trị của m để y nghịch biến trên \(\mathbb{R}\).Phương pháp giải - Xem chi tiếtHàm số \(y = ax + b,\,\,\left( {a \ne 0}...
Đề bàiCho hàm số \(y = \left( {m + 2} \right)\left( {x - 1} \right) + 2m\). Tìm giá trị của m để y là hàm số bậc nhất.Phương pháp giải - Xem chi tiếtHàm số bậc nhất có dạng...
Đề bàiĐể đổi nhiệt độ C ( Clesius ) sang độ F ( Fahrenheit ), ta dùng công thức sau:\(F = \dfrac{9}{5}C + 32\)a) F có phải là hàm bậc nhất theo biến số C không?b) Hãy tính F khi...
Đề bàiLiều thuốc tính theo độ tuổi.Để chuyển đổi liều thuốc dùng theo độ tuổi của một loại thuốc, các dược sĩ dùng công thức sau:\(c = 0,0417D\left( {a + 1} \right)\)Trong đó D là liều dùng cho người lớn...