Luyện tập – Chủ đề 7: Bài toán bậc hai


Đề bàiCho phương trình bậc hai với m là tham số \({x^2} + 2x + m = 0\)a) Tìm m để phương trình có nghiệmb) Tìm m để phương trình có hai nghiệm cùng âm.c) Tìm m để phương trình...
Đề bàiCho phương trình \({x^2} - 2mx - 1 = 0\)  (m là tham số)a) Chứng minh phương trình trên luôn có hai nghiệm phân biệt.b) Gọi x1, x2 là hai nghiệm của phương trình trên. Tìm giá trị của...
Đề bàiTích của hai số tự nhiên lớn hơn tổng của chúng là 7. Tìm hai số đó.Phương pháp giải - Xem chi tiếtCác bước giải bài toán bằng cách lập phương trìnhBước 1:1. Lập phương trình, chọn ẩn và...
Đề bàiAn và Bình cùng đi xe đạp từ Thành phố Hồ Chí Minh lên Biên Hòa với khoảng cách 30 km. An đi xe với tốc độ lớn hơn tốc độ của Bình 5 km/giờ nên đến sớm hơn...