Luyện tập chung trang 10 SGK Toán 2


Đề bài1. Viết các số:a) Từ 40 đến 50;           b) Từ 68 đến 74;       c) Tròn chục và bé hơn 50.2. Viết:a) Số liền sau của 59;            ...