Luyện tập chung trang 135 SGK Toán 1


Đề bài1. Viết (theo mẫu):Số 10 gồm 1 chục và 0 đơn vị.Số 18 gồm....chục và...đơn vị.Số 40 gồm....chục và...đơn vị.Số 70 gồm....chục và...đơn vị.2.a) Viết các số theo thứ tự từ bé đến lớn:b) Viết các số theo thứ...