Luyện tập chung trang 181 SGK Toán 1


Đề bài1. Viết số dưới mỗi vạch của tia số rồi đọc các số đó:2. a) Khoanh vào số lớn nhất:72, 69, 85, 47b) Khoanh vào số bé nhất:50, 48, 1, 583. Đặt tính rồi tính:35 + 40    ...