Luyện tập chung trang 181 SGK Toán 2


Đề bài1. Tính nhẩm:5 x 6 =                      36: 4 =                      1 x 5: 5 =4 x 7 =    ...