Luyện tập chung trang 75 SGK Toán 2


Đề bài1. Tính nhẩm:16 - 7 =                     12 - 6 =                  10 - 8 =              ...