Luyện tập đưa các yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận


1. Chuẩn bị ở nhà. 2. Luyện tập trên lớp.a) Định hướng làm bài.   "Trang phục và văn hoá" là một đề tài mở, không bị giới hạn bởi những yêu cầu, định hướng. Tuy nhiên, điều đó cũng có thể...
Lời giải chi tiết1. Định hướng làm bài“Trang phục và văn hoá” là một đề tài mở, không bị giới hạn bởi những yêu cầu, định hướng. Tuy nhiên, điều đó cũng có thể gây cho người viết nhiều khó...
Hồ Chí Minh - hiện thân của tình thân ái... Hồ Chí Minh luôn luôn là hiện thân của tình thân ái, làm cho người ta dễ gần, dễ nói chuyện thân tình cởi mở. Hồ Chí Minh để lại...
Sống, sống có ích và sống đẹpĐến với núi cao, sông dài, biển rộng là để biết cái hùng vĩ của vũ trụ vô cùng. Đến với cỏ nội hoa ngàn, trăng thanh gió mát, là muốn cảm được cái...