Luyện tập làm văn bản thông báo


I- ÔN TẬP LÍ THUYẾTCâu 1: Những trường hợp cần phải làm văn bản thông báo:- Khi có một kế hoạch cần triển khai.- Khi có một sự kiện, sự việc cần thông báo rộng rãi...Câu 2: Nội dung và thể thức...
Lời giải chi tiếtI.ÔN TẬP LÍ THUYẾTCâu 1. Hãy cho biết tình huống nào cần làm văn bản thông báo, ai thông báo và thông báo cho ai?Trả lời: Văn bản thông báo là văn bản dùng để truyền đạt thông...