Luyện tập làm văn bản tường trình


I. ÔN TẬP LÍ THUYẾTCâu 1. Mục tiêu viết tường trình   Trình bày những thiệt hại   Trình bày mức độ trách nhiệm của người tường trình   Các sự việc xảy ra gây hậu quả, cần phải xem xétCâu 2. Tường trình và...
Lời giải chi tiếtI. ÔN TẬP LÍ THUYẾT1. Mục đích viết tường trình là gì? Trả lời: Mục tiêu viết tường trình:- Trình bày những thiệt hại.- Trình bày mức độ trách nhiệm của người tường trình.- Các sự việc xảy ra...