Luyện tập thao tác lập luận bác bỏ


Câu 1:a. Đưa ra nhận định về cuộc sống "không biết gì hết ở bên kia ngưỡng cửa nhà mình", đó là cuộc sống "nghèo nàn".Tiếp đó, tác giả dùng các hình ảnh so sánh để phân tích làm rõ...