Luyện tập thao tác lập luận so sánh


Câu 1: Hai bài thơ Trở lại An Nhơn của Chế Lan Viên, và Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê của Hạ Tri Chương.   Tình cảm khi về thăm quê của hai tác giả Hạ Tri Chương và Chế...