Luyện tập trang 134 SGK Toán 2


Đề bài1. a) Lập bảng nhân 1:                            b) Lập bảng chia 1:1 x 1 =                            ...