Luyên tập trang 160 SGK Toán 1


Đề bài1. Đặt tính rồi tính:45 - 23           57 - 31            72 - 60            70 - 40          66 - 252. Tính nhẩm:65 -...