Luyện tập trang 29 SGK Toán 2


Đề bài1. Tính nhẩm:7 + 3 =                  7 + 4 =                  7 + 5 =               7 +...