Luyện tập trang 51 SGK Toán 2


Đề bài1. Tính nhẩm:11 - 2 =               11 - 4 =              11 - 6 =                 11 - 8 =11...