Luyện tập trang 55 SGK Toán 2


Đề bài1. Tính nhẩm:12 - 3 =             12 - 5 =              12 - 7 =               12 - 9 =12 - 4...