Luyện tập trang 62 SGK Toán 1


Đề bài1. Tính: 5 - 4 =                 4 - 0 =                  3 - 3 =                 2 - 0...