Luyện tập trang 8 SGK Toán 2


Đề bài1. a) Số?            10cm =... dm;        1dm =... cm    b) Tìm trên thước thẳng vạch chỉ 1dm    c) Vẽ đoạn thẳng AB dài 1dm.2. a) Tìm trên thước thẳng vạch...