Luyện tập trang 82 SGK Toán 1


Đề bài1. Tính:9 + 1 =          8 + 2 =           7 + 3 =              6 + 4 =                 5...