Luyện tập trang 96 SGK Toán 2


Đề bài1. Số?2. Tính (theo mẫu):2cm x 3 = 6cm                          2kg x 4 =2cm x 5 =                        ...