Luyện tập trang 98 SGK Toán 2


Đề bài1. Số?2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu):3. Mỗi can đựng 3l dầu. Hỏi 5 can như thế đựng được bao nhiêu lít dầu?4. Mỗi túi có 3kg gạo. Hỏi 8 túi như thế có tất cả...