Luyện tập viết đoạn văn thuyết minh


I. Đoạn văn thuyết minhCâu 1.a. Đoạn văn được hiểu là sự phân đoạn mang tính chất hình thức. Mỗi chỗ xuống dòng sẽ cho ta một đoạn văn. Muốn có đoạn văn ta phải chấm xuống dòng. Đoạn văn...
Lời giải chi tiếtI. ĐỊNH HƯỚNG CHUNG- Ôn tập và củng cố những kiến thức về đoạn văn đã học ở THCS. Thấy được mối quan hệ mật thiết giữa việc viết đoạn văn với việc lập dàn ý.- Tích hợp...