Luyện tập viết đoạn văn tự sự


1. a. Các đoạn văn trên thể hiện đúng như dự kiến của tác giả. Nội dung và giọng điệu của đoạn văn mở đầu và kết thúc có những điểm giống nhau:- Giống nhau: Cả đoạn mở đầu và...
Lời giải chi tiếtKIẾN THỨC CƠ BẢN1. Đoạn văn trong văn bản tự sự bao gồm nhiều loại tuỳ thuộc chức năng, nhiệm vụ của mỗi đoạn. Đoạn văn trung tâm của văn bản tự sự kể lại những diễn biến...