Luyện từ và câu – Luyện tập về từ nhiều nghĩa – Tuần 8


Luyện từ và câu - Luyện tập về từ nhiều nghĩa1. Các từ in đậm trong mỗi cặp câu dưới đây có quan hệ với nhau như thế nào? Đánh dấu (+) vào ô thích hợp.CâuTừ đồng âmTừ nhiều nghĩa-     ...