Luyện từ và câu : Mở rộng vốn từ : Lạc quan – Yêu đời trang 104 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2


  1. Sau đây là một số từ phức chứa tiếng vui: vui chơi, vui lòng, góp vui, vui mừng, vui nhộn, vui sướng, vui thích, vui thú, vui tính, mua vui, vui tươi, vui vẻ, vui vui. Em hãy viết các từ thích hợp vào bảng xếp loại dưới đây:(Chú...

  1. Sau đây là một số từ phức chứa tiếng vui: vui chơi, vui lòng, góp vui, vui mừng, vui nhộn, vui sướng, vui thích, vui thú, vui tính, mua vui, vui tươi, vui vẻ, vui vui. Em hãy viết các từ thích hợp vào bảng xếp loại dưới đây:

  (Chú ý:

  Từ chỉ hoạt động trả lời câu hỏi Làm gì?

  Từ chỉ cảm giác trả lời câu hỏi cảm thấy thế nào?

  Từ chỉ tính tình trả lời câu hỏi Là người thế nào?

  Từ vừa chỉ cảm giác vừa chỉ tính tình có thể trả lời đồng thời 2 câu hỏi Cảm thấy thế nào? Là người thế nào?)

  a) Từ chỉ hoạt động M: vui chơi,

  b) Từ chỉ cảm giác M: vui thích,

  c) Từ chỉ tính tình M: vui tính, 

  d) Từ vừa chỉ tính tình vừa chỉ cảm giác M: vui vẻ,…

  2. Từ các nhóm trên, chọn ra một từ và đặt câu với từ đó:

  3. Tìm ba từ miêu tả tiếng cười và đặt câu với mỗi từ đó

  M: cười khanh khách -> Em bé thích chí, cười khanh khách

  cười rúc rích – Mấy bạn cưòi rúc rích, có vẻ thú vị lắm.

  Từ miêu tả tiếng cười

  Đặt câu

   

  ………………..

   

   

   

  ……………………….

  TRẢ LỜI:

  1. Sau đây là một số từ phức chứa tiếng vui: vui chơi, vui lòng, góp vui, vui mừng, vui nhộn, vui sướng, vui thích, vui thú, vui tính, mua vui, vui tươi, vui vẻ. Em hãy ghi các từ thích hợp vào bảng xếp loại dưới đây:

  Chú ý:

  Từ chỉ hoạt động trả lời câu hỏi Làm gì?.

  Từ chỉ cảm giác trả lời câu hỏi Cảm thấy thế nào?.

  Từ chỉ tính tình trả lời câu hỏi Là người thế nào?.

  Từ vừa chỉ cảm giác vừa chỉ tính tình có thể trả lời đồng thời 2 câu hỏi Cảm thấy thế nào? Là người thế nào 7)

  a) Từ chỉ hoạt động

  b) Từ chỉ cảm giác

  c) Từ chỉ tính tình

  d) Từ vừa chỉ tính tình vừa chỉ cảm giác

  M: vui chơi, góp vui, mua vui

  M: vui thích, vui mừng, vui sướng, vui lòng, vui thú, vui vui

  M: vui tính, vui nhộn, vui tươi

  M: vui vẻ

  2. Từ các nhóm trên, chọn ra một từ và đặt câu với từ đó:

  Ngày chủ nhật, em được vui chơi thỏa thích.

  Mẹ đi công tác xa trở về, cả ba bố con em đều vui mừng.

  Bạn Lan thật vui tính.

  Giờ sinh hoạt ngoài trời, ai nói cười cũng vui vẻ.

  3. Tìm ba từ miêu tả tiếng cười và đặt câu với mỗi từ đó.

  M: cười khanh khách —> em bé thích chí, cười khanh khách,

  cười rúc rích —> Mấy bạn cười rúc rích, có vẻ thú vị lắm.

  Từ miêu tả tiếng cười

  Đặt câu

  Ha hả

  Hì hì

  Khanh khách

  Sằng sặc

  Khúc khích

  Sặc sụa

  Nam cười ha hả đầy vẻ khoái chí.

  Cu cậu gãi đầu hì hì, vẻ xoa dịu.

  Chúng em vừa chơi kéo co vừa cười khanh khách.

  Bế Mina lên, nhúi đầu vào cổ bé, bé cười lên sằng sặc.

  Mấy bạn gái ngồi tâm sự với nhau dưới tán bàng, không biết có gì vui mà thỉnh thoảng lại nghe thấy những tiếng cười khúc khích.

  Coi phim hoạt hình Tom và Jerry, bé Trinh ôm bụng cười sặc sụa.


  Bài tập cùng chuyên mục