Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về Bác Hồ


Lời giải chi tiết1. Tìm các từ ngữ:a) Nói lên tình cảm của Bác Hồ với thiếu nhi.Trả lời:Thương yêu yêu, thương, quý, yêu quý, quý mến, quan tâm, chăm sóc, chăm lo...b) Nói lên tình cảm của thiếu nhi...