Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về tình cảm gia đình. …


Lời giải chi tiết1. Hãy tìm 3 từ ngữ nói về tình cảm yêu thương giữa anh chị em.- Trả lời:đùm bọc, chăm sóc, giúp đỡ, đoàn kết, gắn bó, chia sẻ, thương yêu, nhường nhịn,…2. Sắp xếp các từ...