Luyện từ và câu – Tuần 21 – Vở bài tập Tiếng Việt 2 tập 2


1. Viết tên các loài chim vào chỗ trống thích hợp (cú mèo, gõ kiến, chim sâu, cuốc, quạ, vàng anh):Gọi tên theo hình dángGọi tên theo tiếng kêu          Gọi tên theo cách kiếm ănM: chim cánh cụt,....... M: tu hú,............M: bói...