Luyện từ và câu – Tuần 30 – Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 2


1. Gạch dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi "Bằng gì?":a) Voi uống nước bằng vòi.b) Chiếc đèn ông sao của bé được làm bằng nan tre dán giấy bóng kính.c) Các nghệ sĩ đã chinh phục khán...