Luyện từ và câu – Tuần 31 – Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 2


1. Viết tên các nước mà em biết.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2. Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong mỗi câu sau:a) Bằng những động tác thành thạo chỉ trong phút chốc ba cậu bé đã leo lên đỉnh cột.b) Với vẻ mặt...