Lý thuyết bảng đơn vị đo khối lượng


  a) Đề-ca-gam; héc-tô-gamĐể đo khối lượng các vật nặng hàng chục, hàng trăm gam, người ta còn dùng những đơn vị: đề-ca-gam, héc-tô-gamĐề-ca-gam viết tắt là dagHéc-tô-gam viết tắt là hg1dag = 10g1hg = 10 dag1hg = 100gb) Bảng đơn vị đo khối lượngNhận xét:Mỗi đơn vị đo khối lượng...

  a) Đề-ca-gam; héc-tô-gam

  Để đo khối lượng các vật nặng hàng chục, hàng trăm gam, người ta còn dùng những đơn vị: đề-ca-gam, héc-tô-gam

  Đề-ca-gam viết tắt là dag

  Héc-tô-gam viết tắt là hg

  1dag = 10g

  1hg = 10 dag

  1hg = 100g

  Lý thuyết bảng đơn vị đo khối lượng

  b) Bảng đơn vị đo khối lượng

  Lý thuyết bảng đơn vị đo khối lượng

  Nhận xét:

  Mỗi đơn vị đo khối lượng đều gấp 10 lần đơn vị bé hơn, liền nó

  Bài tập cùng chuyên mục