Lý thuyết đề-xi-mét vuông


  Để đo diện tích người ta còn dùng đơn vị: đề-xi-mét vuôngĐề-xi-mét vuông là diện tích của hìn vuông có cạnh dài 1dmĐề-xi-mét vuông viết tắt là dm2  Ta thấy hình vuông 1 dm2 gồm 100 hình vuông  1 cm21 dm2  = 100 cm2

  Để đo diện tích người ta còn dùng đơn vị: đề-xi-mét vuông

  Đề-xi-mét vuông là diện tích của hìn vuông có cạnh dài 1dm

  Đề-xi-mét vuông viết tắt là dm2  

  Lý thuyết đề-xi-mét vuông

  Ta thấy hình vuông 1 dm2 gồm 100 hình vuông  1 cm2

  1 dm2  = 100 cm2