Lý thuyết Du lịch


  a) Tài nguyên du lịchTài nguyên du lịch là cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử, di tích cách mạng, các giá trị nhân văn, công trình lao động sáng tạo của con người có thể được sử dụng nhằm thỏa mãn nhu cầu du lịch, là yếu tố...

  a) Tài nguyên du lịch

  Tài nguyên du lịch là cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử, di tích cách mạng, các giá trị nhân văn, công trình lao động sáng tạo của con người có thể được sử dụng nhằm thỏa mãn nhu cầu du lịch, là yếu tố cơ bản để hình thành các điểm du lịch, khu du lịch nhằm tạo ra sức hấp dẫn du lịch.

  Tài nguyên du lịch bao gồm 2 nhóm: Tài nguyên thiên nhiên và Tài nguyên nhân văn.

  Lý thuyết Du lịch

  Hình 31.4. Các loại tài nguyên du lịch của nước ta

   

  Lý thuyết Du lịch

  Hình 31.5.Du lịch

  b) Tình hình phát triển và các trung tâm du lịch chủ yếu

  Lý thuyết Du lịch

  Hình 31.6. Số lượt khách và doanh thu từ du lịch của nước ta

  Ngành du lịch của nước ta đã hình thành từ những năm 60 của thế kỉ XX. Tuy nhiên, du lịch Việt Nam chỉ thật sự phát triển nhanh từ đầu thập kỉ 90 cho đến nay nhờ chính sách Đổi mới của Nhà nước.

  Về phương diện du lịch, nước ta được chia thành ba vùng: vùng du lịch Bắc Bộ, vùng du lịch Bắc Trung Bộ, vùng du lịch Nam Trung Bộ và Nam Bộ.

  Các trung tâm du lịch lớn nhất của nước ta gồm có Hà Nội (ở phía bắc), Thành phố Hồ Chí Minh (ở phía nam), Huế- Đà Nẵng (ở miền Trung).

  Ngoài ra, nước ta còn một số trung tâm du lịch quan trọng khác như Hạ Long, Hải Phòng, Nha Trang, Đà Lạt, Cần Thơ,…

  Bài tập cùng chuyên mục