Lý thuyết hàng và lớp


  Hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm hợp thành lớp đơn vị.Hàng nghìn, hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn hợp thành lớp nghìn SốLớp nghìnLớp đơn vị Hàng trăm nghìnHàng chục nghìnHàng nghìnHàng trămHàng chụcHàng đơn vị 321   321 654 000654000 654 321654321

  Hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm hợp thành lớp đơn vị.

  Hàng nghìn, hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn hợp thành lớp nghìn

  Số

  Lớp nghìn

  Lớp đơn vị

  Hàng trăm nghìn

  Hàng chục nghìn

  Hàng nghìn

  Hàng trăm

  Hàng chục

  Hàng đơn vị

  321

   

   

   

  3

  2

  1

  654 000

  6

  5

  4

  0

  0

  0

  654 321

  6

  5

  4

  3

  2

  1