Lý thuyết nhân với số có hai chữ số


  36 x 23 =?a) Ta có thể tính như sau:36 x 23 = = 36 x ( 20 + 3) = 36 x 20 + 36 x 3 = 720 + 108 = 828b) Thông thường ta đặt tính và tính như sau:3 nhân 6 bằng 18, viết 8 nhớ...

  36 x 23 =?

  a) Ta có thể tính như sau:

  36 x 23 = = 36 x ( 20 + 3) = 36 x 20 + 36 x 3 = 720 + 108 = 828

  b) Thông thường ta đặt tính và tính như sau:

  Lý thuyết nhân với số có hai chữ số

  3 nhân 6 bằng 18, viết 8 nhớ 1.

  3 nhân 3 bằng 9, thêm 1 bằng 10, viết 10;

  2 nhân 6 bằng 12, thêm 2 (dưới 0) nhớ 1; 2 nhân 3 bằng 6, thêm 1 bằng 7, viết 7.

  Hạ 8;

  0 cộng 2 bằng 2 viết 2;

  1 cộng 7 bằng 8 viết 8.

  c) Trong cách tính trên:

  108 gọi là tích riêng thứ nhất.

  72 gọi là tích riêng thứ hai. Tích riêng thứ hai được viết lùi sang bên trái một cột vì nó là 72 chục, nếu viết đầy đủ thì phải là 720

  BaitapSachgiaokhoa.com  Bài tập cùng chuyên mục