Lý thuyết Tây Âu từ năm 1950 đến năm 1973


  Về kinh tế, sau giai đoạn phục hồi, từ thập kỉ  50 đến đầu thập kỉ 70, nền kinh tế của các nước tư bản chủ yếu ở Tây Âu đều có sự phát triển nhanh.Đến đầu thập kỉ 70, Cộng hòa Liên bang Đức là cường quốc công nghiệp...

  Về kinh tế, sau giai đoạn phục hồi, từ thập kỉ  50 đến đầu thập kỉ 70, nền kinh tế của các nước tư bản chủ yếu ở Tây Âu đều có sự phát triển nhanh.

  Đến đầu thập kỉ 70, Cộng hòa Liên bang Đức là cường quốc công nghiệp đứng thứ ba, Anh đứng thứ tư và Pháp đứng thứ năm trong thế giới tư bản.

  Tây Âu đã trở thành một trong ba trung tâm kinh tế- tài chính lớn của thế giới (cùng với Mĩ và Nhật Bản). Các nước tư bản chủ yếu ở Tây Âu đều có trình độ khoa học-kĩ thuật phát triển cao, hiện đại.

  Sở dĩ nền kinh tế cá nước Tây Âu phát triển nhanh là do một số yếu tố sau:

  1. Các nước  Tây Âu đã áp dụng những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học-kĩ thuật hiện đại để tăng năng suất lao động, năng suất chất lượng, hạ giá thành sản phẩm; 2. Nhà nước có vai trò rất lớn trong việc quản lí, điều tiết, thúc đẩy nền kinh tế; 3. Các nước Tây Âu đã tận dụng tốt các cơ hội bên ngoài như nguồn viện trợ của Mĩ, tranh thủ được giá nguyên liệu rẻ từ các nước thuộc thế giới thứ ba, hợp tác có hiệu quả trong khuôn khổ của Cộng đồng châu Âu (EC) v.v..

  Về chính trị, giai đoạn 1950-1973 đánh dấu sự tiếp tục phát triển của nền dân chủ tư sản ở Tây Âu, đồng thời cũng ghi nhận những biến động đáng chú ý trên chính trường nhiều nước trong khu vực.

  Ở Pháp, trong những năm tồn tại của nền Cộng hòa thứ tư (1946-1958), đã thay đổi tới 25 nội các. Phoog trào đấu tranh của 80 vạn sinh viên, học sinh, công nhân, viên chức Pari tháng 5-1968 đã góp phần buộc Tổng thống Đờ Gôn phải từ chức (4-1969). Ở Cộng hòa Liên bang Đức, năm 1968 Đảng Cộng Sản ra hoạt động công khai. Ở Italia, năm 1960 quần chúng thiết lập chướng ngại vật trên đường phố và tiến hành tổng bãi công, góp phần làm thất bại cuộc đảo chính phản động của các tổ chức phát xít mới.

  Về đối ngoại, từ năm 1950 đến năm 1973, nhiều nước tư bản Tây Âu một mặt vẫn tiếp tục chính sách liên minh chặt chẽ với Mĩ, cố gứng đa dạng hóa, đa phương hóa hơn nữa quan hệ đối ngoại.

  Chính phủ một số nước Tây Âu đã ủng hộ cuộc chiến tranh xâm lược của Mĩ ở Việt Nam, ủng hộ Ixraen trong cá cuộc chiến tranh chống các nước A Rập, Cộng hòa Liên bang Đức gia nhập khối NATO  (5-1955). Nhiều vùng lãnh thổ và hải cảng ở Tây Âu bị biến thành các căn cứ quân sự quan trọng của Mĩ.

  Trong khi đó, Pháp phản đối việc trang bị vũ khí hạt nhân cho Cộng hòa Liên bang Đức, chú ý phát triển quan hệ với Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa khác. Đặc biệt, năm 1966 Pháp rút khỏi Bộ chỉ huy NATO và yêu cầu rút tất cả căn cứ quân sự và quân đội Mĩ ra khỏi nước Pháp. Nhân dân và chính phủ các nước Pháp, Thụy Điển, Phần Lan v.v. đều phản đối cuộc chiến tranh của Mĩ ở Việt Nam.

  Trong giai đoạn 1950-1974, nhiều thuộc địa của Anh, Pháo, Hà Lan tuyên bố độc lập, đánh dấu thời kì “phi thực dân hóa” trên phạm vi thế giới.