Lý thuyết thực hành vẽ hình chữ nhật


  Vẽ hình chữ nhật có chiều dài là 4cm, chiều rộng là 2cmTa có thể vẽ như sau: - Vẽ đoạn thăng DC = 4cm.- Vẽ đường thẳng vuông góc với DC tại D, trên đường thẳng đó lấy đoạn thẳng DA = 2cm- Vẽ đường thẳng vuông góc với DC...

  Vẽ hình chữ nhật có chiều dài là 4cm, chiều rộng là 2cm

  Ta có thể vẽ như sau: 

  – Vẽ đoạn thăng DC = 4cm.

  – Vẽ đường thẳng vuông góc với DC tại D, trên đường thẳng đó lấy đoạn thẳng DA = 2cm

  – Vẽ đường thẳng vuông góc với DC tại C, trên đường thẳng đó lấy đoạn thẳng CB = 2cm.

  – Nối A với B ta được hình chữ nhật ABCD.

  Lý thuyết thực hành vẽ hình chữ nhật

  Bài tập cùng chuyên mục