Lý thuyết thực hành vẽ hình vuông


  Vẽ hình vuông có cạnh 3cm.Ta có thể vẽ như sau:- Vẽ đoạn thẳng DC = 3cm- Vẽ đường thẳng vuông góc với DC tại D và vuông góc với đường thẳng DC tại C. Trên mỗi đường thẳng vuông góc đó lấy đoạn thẳng DA = 3cm, CB =...

  Vẽ hình vuông có cạnh 3cm.

  Ta có thể vẽ như sau:

  – Vẽ đoạn thẳng DC = 3cm

  – Vẽ đường thẳng vuông góc với DC tại D và vuông góc với đường thẳng DC tại C. Trên mỗi đường thẳng vuông góc đó lấy đoạn thẳng DA = 3cm, CB = 3cm

  – Nối A với B ta được hình vuông ABCD

  Lý thuyết thực hành vẽ hình vuông

  Bài tập cùng chuyên mục